top of page

Những cộng sự của chúng ta

Connect Casino Road là sự hợp tác đa dạng của các nước láng giềng và các đối tác khu vực công và tư nhân phục vụ cộng đồng Casino Road. Chúng tôi rất biết ơn vì công việc đáng kinh ngạc của tất cả các đối tác của chúng tôi.

Các nhóm khác nhau tạo nên CCR bao gồm các đại diện đối tác chính thức, đại diện cộng đồng và nhân viên CCR khác nhau. Các đối tác bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, thành phố, khu học chánh và các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương. Tổ chức Cộng đồng của Hạt Snohomish đóng vai trò là Tổ chức Xương sống, và cung cấp hỗ trợ hành chính và hậu cần. Khi phạm vi của CCR phát triển, phạm vi quan hệ đối tác chính thức của chúng tôi cũng tăng theo.

Tìm hiểu thêm một chút về các tổ chức đối tác của chúng tôi bên dưới

LISC_Puget Sound_stacked small (1).jpg
Everett New Logo.jpg
MSD logo.jpg
YMCA logo.png
EvCC logo.png
CFSC logo.png
CS logo.png
VolunteerOfAmerica.png
houseofwisdomlogo.jpg
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page