top of page

Báo cáo cộng đồng

Mặc dù giáp với một số doanh nghiệp giàu có nhất và các khu dân cư giàu có nhất trong quận, Casino Road tiếp tục là một khu vực lân cận đã bị tước đoạt một cách có hệ thống vì nhiều nguồn lực và cơ hội mà mọi người cần để phát triển. Trong báo cáo này, chúng tôi sử dụng dữ liệu gần đây nhất có sẵn để so sánh thực tế của Đường Casino và các cộng đồng xung quanh Nam Everett với thực tế của các khu vực giàu có hơn ở Mukilteo.

Đây là một công cụ tương tác. Nhấp vào các tab khác nhau để xem các bộ dữ liệu khác nhau và nhấp vào các vùng điều tra dân số khác nhau để biết thêm thông tin chi tiết. Các vùng điều tra dân số bao gồm vùng lân cận Đường Casino là 419,03 và 419,04.

bottom of page