top of page

Sự cộng tác của mọi người,

      cho người dân

Làm để hiểu họ

IMG_7736.jpg

Những gì chúng tôi đã làm

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
Báo cáo cộng đồng

Một báo cáo tương tác mới hiển thị dữ liệu cấp cộng đồng của khu vực lân cận Đường Casino với chế độ xem trực quan.

Các gia đình ở Casino Road khác biệt như thế nào so với các cộng đồng lân cận?

Cập nhật

Theo dõi thư điện tử của chúng tôi để biết thông tin cập nhật hàng tháng và cách tham gia!

003-carnival-2023.JPG

Làm thế nào bạn có thể giúp!

Connect Casino Road cung cấp nhiều cơ hội để bạn tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của mình. Từ dịch thuật đến gia sư, hãy nhấp vào bên dưới để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể tham gia!

024-carnival-2023.JPG
376751334_684136453736609_472728096892333019_n.jpg
bottom of page